Всички снимки, направени от мен са обект на авторско право. Предоставените на клиенти кадри могат да бъдат използвани изключително и само за лични цели.